O společnosti

Hlavní činností skupiny ECOPAK je třídění papírového a plastového odpadu. Naše třídící linky zpracují odpad tak, že většina suroviny se vrací zpět k dalšímu využití. Například zpracováním pouhé jedné tuny odpadu se zachrání až tři stromy!

Hlavní předmět činnosti

  • sběr, výkup, třídění a prodej obchodovatelných druhotných surovin a druhotných plastových surovin
  • koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje velkoobchod papírem

Ostatní činnosti

  • zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb
  • velkoobchod papírem a dalšími papírenskými komoditami
  • poradenské a konzultační činnosti v oblasti nakládání s odpady
  • podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
  • silniční motorová doprava nákladní
  • zajišťování svozů vlastními svozovými jednotkami
  • činnost účetních poradců, vedení účetnictví
  • činnost organizačních a ekonomických poradců

Divize skupiny ECOPAK

ECOPAK Services,
spol. s r.o.

Poskytuje a zajišťuje služby skupině ECOPAK.

ECOPAK Plastic,
spol. s r.o.

Třídění a zpracování plastů.

ECOPAK,
spol. s r.o.

Třídění a zpracování separovaného sběrového a odpadového papíru.

ECOPAK Slovakia,
spol. s r.o.

Slovenské zastoupení skupiny ECOPAK.