Historie společnosti

Společnost ECOPAK, spol. s r.o. vznikla 1. března 1995 jako obchodní společnost obchodující s papírenskými komoditami.

Ve stejném roce vzniká i společnost BONAK, s.r.o., která se později transformuje na ECOPAK Logistic, spol. s r.o., který poskytuje logistické služby.

V roce 1996 se ECOPAK, spol. s r.o. začal postupně úzce profilovat v nákupu, prodeji a zprostředkováním sběrových papírů v rámci tuzemských papíren.

V roce 1999 vedení společnosti rozhodlo o vybudování moderního recyklačního střediska v Šumperku na ulici Vikýřovická 402.

V průběhu roku 2000 byla zahájena výstavba střediska, jehož součástí je technologická třídící linka na zpracování velkoobjemových odpadů druhotných surovin (převážně sběrového papíru a plastů) s lisovacím, drtícím a skartovacím zařízením.

V roce 2001, po dokončení výstavby recyklačního střediska, společnost rozšířila řady svých pracovníků a plně se specializovala na zpracování velkoobjemových odpadů druhotných surovin.

Výstavba recyklačního střediska v Šumperku

V roce 2005 se společnost ECOPAK, spol. s r.o. rozhodla pro výstavbu dalšího moderního recyklačního střediska, a to v Ostravě - Kunčičkách na ulici Střádalů 664/61, kde se zaměřila především na zpracování sběrového papíru. Výstavba byla dokončena v roce 2007.

Ve stejném roce je otevřeno i recyklační středisko v Praze na ulici Strakonická, které však bylo po finanční krizi v roce 2008 uzavřeno.

Výstavba recyklačního střediska v Ostravě

V roce 2011 společnost otevírá slovenskou pobočku ECOPAK Slovakia, spol. s r.o.

V roce 2014 dochází k založení firmy ECOPAK Plastic, spol. s r.o., která sídlí rovněž v Šumperku a zaměřuje se především na třídění a zpracování plastů.

V roce 2015 společnost ECOPAK, spol. s r.o. přesouvá své sídlo do Ostravy.

V roce 2016 dochází ke vzniku společnosti ECOPAK Services, spol. s r.o., která poskytuje a zajišťuje služby skupině ECOPAK.