Středisko Šumperk

Výrobní závod společnosti ECOPAK Plastic, spol. s r.o. se nachází na ulici Vikýřovická 402, 787 01 Šumperk.

Společnost disponuje technologickou třídící linkou od renomovaného tuzemského dodavatele Bluetech s.r.o., Pacov. Linka je koncipována v závislosti na propustnosti jednotlivých shozů a tříděných komodit na kapacitu 6.000 - 7.000 t zpracovaného odpadového materiálu ročně.

Součástí třídící technologické linky je automatický, horizontální lis o max. tlaku 85 t, který slouží k lisování sběrových papírů, plastů, textilu popřípadě jiných druhotných surovin pro zmenšení jeho objemu.

Další součástí technologické linky je drtící a skartovací zařízení o kapacitě 5 t/hod, které slouží ke zpracování těžko lisovatelných materiálů (knihy, brožury) a ke skartování dokumentů.

Recyklační středisko Šumperk, produkce 6.000 tun ročně.

Horizontální lis s drtičem. Ruční třídírna.

Plasty z průmyslu, obcí a měst.

Třídíme dle druhů a barev.

...a jedeme k lisu.